Książka abstraktów

Tutaj znajdą Państwo książkę ze abstraktami wszystkich wystąpień podczas konferencji.

 

Okładka książki abstraktów - duża parasolka, w tle małe parasolki i tytuł konferencji

 

 

Szczegółowy program konferencji

21 września

Sesje plenarne 

Miejsce: Collegium Novum, ul. Gołębia 24, Sala 52

9:00-9:30 Otwarcie

Prof. Krystyna Slany (Komitet Organizacyjny), Prof. Marcin Lubaś (Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Prof. Krzysztof Frysztacki (Komitet Socjologii Polska Akademia Nauk)

9:30-11:00 Sesja plenarna: #metoo 

Sesja tłumaczona na Polski Język Migowy

Prowadzenie: Marta Rawłuszko, Magdalena Grabowska

Panelistki: Inga Iwasiów, Magdalena Grabowska, Anna Ratecka, Marta Rawłuszko, Maja Staśko

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Sesja plenarna: Kobiece utopie w działaniu

Sesja tłumaczona na Polski Język Migowy

Prowadzenie: Krystyna Slany

 • Między utopią a antyutopią – walka kobiet o własne miejsce, Małgorzata Fuszara
 • Feminizm niepewności, Ann Snitow
 • Feminism in Illiberal Times, Shana Penn
 • Lista spraw, Sylwia Spurek

 

Sesje tematyczne

Miejsce: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Grodzka 52

13:00-14:30 Obiad

14:30-16:30 Sesje tematyczne

Sprawiedliwość reprodukcyjna – utopia czy świat możliwy (Sesja 1), s. 81

Organiztorka sesji: Krystyna Dzwonkowska-Godula

 • Prawa reprodukcyjne w PRL? Polityki i doświadczenia związane z zapobieganiem
  i przerywaniem ciąży (1950s-1980s), Agata Ignaciuk, Uniwersytet Warszawski
 • Ku skuteczniejszej obronie praw reprodukcyjnych. Kampania prasowa w celu rozszerzenia ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w latach 1956-1959, Adam Konopka, Uniwersytet Gdański
 • Słowo na „a” - stygmatyzacja aborcji i wpływ tego zjawiska na podejmowane strategie działań, Natalia Broniarczyk, Uniwersytet Warszawski
 • Prawa reprodukcyjne w Irlandii: od miejsca, którego nie ma do zmiany społecznej, Anna Frątczak, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Polskie #metoo, s. 61

Organiztorki sesji: Magdalena Grabowska, Marta Rawłuszko

 • Kultura gwałtu w narracjach uczestniczek akcji #metoo w polskim dyskursie medialnym, Ewelina Bochno, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityczność hashtagu. Rola wyznań #jateż na Facebooku w produkcji wiedzy-władzy o przemocy seksualnej, Paweł Bagiński, Uniwersytet Warszawski
 • Wierzę Anecie Krawczyk. O molestowaniu seksualnym w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu z perspektywy feministycznej, Anna Czerwińska, Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER

Genderowe aspekty zaradności społecznej- między ideą a praktyką społeczną (Sesja 1), s. 55

Organiztorki sesji: Jolanta Klimczak, Kazimiera Wódz

 • Od zaradności w gospodarstwie domowym do zaangażowania w sprawy kraju – kierunek samowychowania kobiet. Wskazania Heleny Radlińskiej, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • O zaradności politycznej Janiny Omańkowskiej. Szkic o kobiecym patriotyzmie, Małgorzata Tkacz-Janik, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 • Być kobietą, być kobietą… Wizerunek kobiet w polskich podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej, jako przygotowanie dziewczynek do pełnienia ról w życiu dorosłym, Elżbieta Mach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kobiece zaradności w powojennym mieście – przypadek wrocławianek, Kamilla Biskupska, Uniwersytet Opolski

Intymne oraz seksualne obywatelstwo kobiet w sferze prywatnej i publicznej (Sesja 1), s. 60

Organiztorka sesji: Mariola Bieńko

 • Opowieści na temat życia prywatnego. O roli nagości w budowaniu seksualnej i aseksualnej intymności, Ewa Banaszak, Uniwersytet Wrocławski
 • „W pułapce narzuconego wizerunku” - społeczne oczekiwania dotyczące wyglądu kobiecego ciała w opiniach Polek w różnym wieku, Julita Czernecka, Uniwersytet Łódzki
 • Fazy rozwoju znajomości przedmałżeńskiej – podejmowanie współżycia seksualnego a dynamika diady, Iwona Przybył, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jakie kobiety (nie) odchodzą? Analiza typologiczna zróżnicowania doświadczeń kobiet w relacjach intymnych, Emilia Paprzycka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Edyta Mianowska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Nowa kobiecość w literaturze współczesnej,  Małgorrzata Rogowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Gospodarka przyszłości: równość, opieka, redystrybucja, s. 114

Organiztorki sesji:Zofia Łapniewska, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Judyta Lubacha-Sember

 • Miejsce wymiany niepieniężnej w ekonomii – studium przypadku nieodpłatnej pracy kobiet, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dlaczego kobiety rzadziej awansują na stanowiska menedżerskie? Perspektywa biznesu, Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • O godności kobiet w starszym wieku w schyłkowym okresie życia, Małgorzata Halicka, Uniwersytet w Białymstoku

Walka o równość w polskich rodzinach – procesy egalitaryzacji a upodmiotowienie (Sesja 1), s. 111

Sesja tłumaczona na Polski Język Migowy

Organiztorki sesji:Krystyna Slany, Ewa Krzaklewska, Marta Warat

 • Procesy egalitaryzacji a płeć kulturowa w polsko-amerykańskich małżeństwach, Joanna Jasińska, Uniwersytet Warszawski
 • (Nie)sprawiedliwy podział pracy w rodzinie, Beata Szluz, Uniwersytet Rzeszowski
 • Osiąganie równości w rodzinach: czynniki sprzyjające egalitaryzacji, Ewa Krzaklewska, Marta Warat, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Gender w porządkach religijnych, religie w reżimach płci, s. 118

Organiztorki sesji: Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek

 • Katoliczki-lesbijki w działaniu: możliwości i ograniczenia, Dorota Hall, Polska Akademia Nauk
 • Kategoria „duchowości” i stosunek do religii instytucjonalnej w grupach nieheteronormatywnych, Grzegorz Kubiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
 • Kobiecość w perspektywie zaratusztrianizmu we współczesnym Iranie, Paulina Niechciał, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kościół i AIDS – rozwikływanie dyskursów o epidemii w okresie transformacji, Justyna Struzik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Religijność kobiet w Polsce - wyzwania i postulaty badawcze, Anna Szwed, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Męskość i sacrum w relacji. O tym czym jest sacrum w doświadczeniach polskich migrantów – na przykładzie mężczyzn z Polskich Misji Katolickich w Anglii, Edyta Tobiasiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Utopie i dystopie w literaturze kobiet (Sesja 1), s. 106

Organiztorka sesji: Monika Świerkosz

 • Co kobiety robią w idealnym świecie? O klasycznych utopiach literackich (More, Campanella, Bacon i inni), Andrzej Juszczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Utopia kobiecych rządów w powieści Margaret Cavendish „The Blazing World”, Anna Kowalcze-Pawlik, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • „Easy to read and write”. Ideał języka, komunikacji i kobiecego głosu w feministycznych utopiach przełomu XIX I XX wieku, Katarzyna Trzeciak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16:30-17:00 Przerwa kawowa

17:00-19:00 Sesje tematyczne

Sprawiedliwość reprodukcyjna – utopia czy świat możliwy (Sesja 2), s. 81

Organiztorka sesji: Krystyna Dzwonkowska-Godula

 • Matki surogatki i ojcowie geje: wspólne rodzicielstwo jako sprawiedliwość reprodukcyjna?, Marcin Śmietana, University of Cambridge
 • Niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna. Zarys zagadnień dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami, Agnieszka Król, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podejście do zagadnienia intersekcjonalności w nowych ruchach społecznych po Czarnym poniedziałku – działania praktyczne, Katarzyna Iwaniuk, Aleksandra Knapik, Małgorzata Wochowska, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
 • Elementy składowe przemocy instytucjonalnej oraz etapy walki o zmianę systemową
  w kontekście sprawiedliwości reprodukcyjnej, Kamila Ferenc, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Referat wyłożony

 • Prawo do adopcji – kiedy jesteśmy wystarczająco normalni, by zostać rodzicami? Sprawa moralności publicznej a prawa reprodukcyjne jednostki, Dominik Jodłowski, Karolina Krygier, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 „Mniejszość w mniejszości“ – kobiety a dyskryminacja wielokrotna, s. 61

Organiztorka sesji: Dorota Majka-Rostek

 • Dyskryminacja wielokrotna – wprowadzenie, Dorota Majka-Rostek, Uniwersytet Wrocławski
 • Sprekaryzowana kobiecość. Dyskryminacja wielokrotna młodych kobiet na rynku pracy, Agata Krasowska, Aleksandra Drabina-Różewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Wielowymiarowe wykluczenie klientek pomocy społecznej w Polsce, Magdalena Pokrzywa, Uniwersytet Rzeszowski
 • Stara kobiecość? Tożsamości płciowe starszych kobiet w Polsce, Paulina Świątek-Młynarska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Od Lesbijskiej Konspiry do Lesbijskiej Inspiry. O tym jak lesbijki* starają się przebić szklany sufit, Magdalena Wielgołaska, Stowarzyszenie Sistrum - Przestrzeń Kultury Lesbijskiej*
 • Przestrzeń Kultury Lesbijskiej*. Od O’LESS Festiwalu do Sistrum. Contra spem spero, Damski Tandem Twórczy - Agnieszka Małgowska i Monika Rak, Stowarzyszenie Sistrum - Przestrzeń Kultury Lesbijskiej*

Referat wyłożony

 • Wizerunek kobiet nieheteronormatywnych w tygodniku opinii ,,Newsweek Polska" na przestrzeni lat istnienia czasopisma, Wiktoria Aleksandra Barańska

Genderowe aspekty zaradności społecznej- między ideą a praktyką społeczną (Sesja 2), s. 55

Organiztorki sesji: Jolanta Klimczak, Kazimiera Wódz

 • Życiowa zaradność czy nieporadność – świadczenie usług seksualnych z perspektywy kobiet pracujących w agencjach towarzyskich, Izabela Ślęzak, Uniwersytet Łódzki
 • Romki polskie wobec wyzwań współczesności: miedzy tradycyjną rolą a (wymuszoną) emancypacją, Barbara Słania, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prosumpcja jako forma zaradności kobiet zagrożonych wykluczeniem ekonomicznym, Dorota Nowalska-Kapuścik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wizja kobiety w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej, Magdalena Kaliszewska-Henczel, Uniwersytet Łódzki

Intymne oraz seksualne obywatelstwo kobiet w sferze prywatnej i publicznej (Sesja2), s. 60

Organiztorka sesji: Mariola Bieńko

 • Braterska umowa społeczna i ideologia „standardów praworządności”, Małgorzata Anna Maciejewska, Uniwersytet Warszawski (afiliowana badaczka wolontariuszka) i Podyplomowe Gender Studies, IBL PAN (wykładowczyni)
 • Wolność seksualna kobiet jako dobro prawnie chronione, Dominik Wzorek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wizje obywatelstwa intymnego w plenarnych debatach sejmowych wokół aborcji, Katarzyna Zielińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • W stronę obywatelstwa kobiet nieheteroseksualnych. Możliwości usytuowania LES-narracji w praktyce akademickiej i społecznej, Marta Olasik, Uniwersytet Warszawski
 • Womanspreading: o kobiecym rozkroku, rozplenianiu się i twórczej kolektywności, Anna Chromik, Karolina Harazim-Mazur, Ewa Pasternak-Kapera, TA Fundacja

Pamięć, niepamięć i gender – reprezentacje i ograniczenia pamięci kobiet i o kobietach, s. 114

Organiztorka sesji: Aleksandra Herman

 • Kobieta – Przestrzeń konfliktów i pole walk. Mechanizmy upolityczniania opowieści, Edyta Pietrzak, Politechnika Łódzka
 • Rola i znaczenie kobiet w historii Śląska Cieszyńskiego w XIX i XX w., Władysława Magiera, Soroptymist International Klub w Cieszynie, Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Cieszynie
 • Śląsko-cieszyńskie ewangeliczki i niechciane dziedzictwo, Grażyna Kubica-Heller, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • „Odmowa spowodowała zajście”. Sprawa dyscyplinarna Rywki Profitkier i getto ławkowe, Natalia Judzińska, Polska Akademia Nauk

Referaty wyłożone:

 • Nowy Śpiewnik Patriotyczny jako próba zmiany języka, Julia Golachowska, Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Warszawski
 • „Jestem Polakiem i jestem z tego dumna”. Kobiecość i polskość w modzie patriotycznej, Julia Golachowska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Walka o równość w polskich rodzinach – procesy egalitaryzacji a upodmiotowienie (Sesja 2), s. 111

Organiztorki sesji:Krystyna Slany, Ewa Krzaklewska, Marta Warat

 • „O matko i córko!” czyli co Polki sądzą o swoich matkach, Patrycja Prochera, Uniwersytet Warszawski
 • Strategie radzenia sobie z sytuacją przemocową przez starsze kobiety doświadczające przemocy ze strony męża/partnera, Anna Szafranek, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Kobieta w rodzinie wiejskiej - kontynuacja czy przemiany roli i wzorów życia?, Halina Rusek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Użytkowniczki i właścicielki gospodarstw rolnych AD 2017: Szkic do portretu socjologicznego, Krzysztof Gorlach, Zbigniew Drąg, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kobieta w rodzinie okresu polskiego stalinizmu – między utopią a praktyką życia społecznego, Dorota Pauluk, Dominika Jagielska, Beata Gola, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Utopie i dystopie w literaturze kobiet (Sesja 2), s. 106

Organiztorka sesji: Monika Świerkosz

 • Pisarki potworne. Edith Wharton, Mary Wilkins Freeman i Edith Nesbit, Mateusz Skucha, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Utopia Zielonego Wzgórza. O powieści L.M.Montgomery, Piotr Oczko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Jak niemożliwe staje się możliwym, czyli heteroteliczna poetyka nie-realistycznych powieści George Sand w służbie społecznej zmiany, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Polska Akademia Nauk

22 września

Sesje tematyczne

8:30-9:00 Poranna kawa

9:00-11:00 Sesje tematyczne

Feministyczne studia o niepełnosprawności (Sesja 1), tłumaczenie PJM, s. 81

Organiztorki sesji: Agnieszka Król, Katarzyna Żeglicka

 • Wieloaspektowość potrzeb kobiet niepełnosprawnych, Katarzyna Biel, Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Obraz g/Głuchej kobiety w społeczeństwie, Anna Butkiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Malwina Kocoń, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Dostęp do praw reprodukcyjnych dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Genderowy wymiar opieki nad dzieckiem z ASD, Julia Pawlikowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Systemowe i pozasystemowe metody wspierania terapeutycznego kobiet z niepełnosprawnościami, Justyna Dubanik
 • Dostępność plus, kobiety minus- perspektywa płci w kluczowych dokumentach kształtujących politykę publiczną wobec osób z niepełnosprawnościami na przykładzie rządowego Programu Dostępność Plus, Magdalena Kocejko, Szkoła Główna Handlowa

Determinanty społeczne a trendy w zdrowiu fizycznym i w zdrowiu psychicznym kobiet (Sesja 1), s. 61

Organiztorka sesji: Beata Tobiasz-Adamczyk

 • Zdrowie kobiet w przeglądach Cochrane, Małgorzata Bała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Potrzeby zdrowotne i społeczne kobiet w wieku 50+ w kolejnych fazach starzenia się. Wyzwania dla promocji zdrowia i opieki zdrowotnej, Zofia Słońska, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
 • Charakterystyka społeczno-demograficzna oraz elementy stylu życia jako determinanty umieralności w grupie kobiet w wieku starszym - 30-letnia obserwacja prospektywna, Agnieszka Pac, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Ukryte wymiary nierówności – uwikłanie kobiet w rodzinne zobowiązania świadczenia opieki i wsparcia, Iwona Taranowicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Znaczenie wsparcia społecznego w życiu jednostek zepchniętych na margines społeczny (na przykładzie bezdomnych kobiet przebywających w łódzkich schroniskach), Katarzyna Pawlak-Sobczak, Magdalenaa Malczewska, Wojciech Bielecki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Nowe oblicza walki z patriarchatem. Feministyczne działania oczami młodego pokolenia, s. 55

Organiztorzy sesji: Karolina Szymura, Radosłąw Nawojski, Magdalena Pluta

 • Akty obywatelskie i nieposłuszeństwo obywatelskie - przykład Czarnych Protestów, Radosław Nawojski, Magdalena Pluta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Xeno-seksualność nadchodzi z przyszłości. Cyberdodatniość a #metoo, Gabriela Korwin-Piotrowska, Patrick Leftwich, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Językowe oblicze walki z patriarchatem – o próbach zniwelowania niewidzialności językowej kobiet w polszczyźnie dokonywanych przez pokolenie Trzeciej Fali Feminizmu, Anita Brzyszcz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Genderowa perspektywa w pracy socjalnej, Patrycja Mańka, Karolina Szymura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Intymność i ekonomia - "wrogie światy" czy przenikające się sfery?, s. 60

Organiztorki sesji: Agata Dziuban, Anna Ratecka

 • Ciało, intymność, pieniądze - praca kobiet w późnym kapitalizmie, Agata Dziuban, Anna Ratecka, Instytut Socjologii UJ
 • „Miłość jest najważniejsza” albo jak stać się pazerną byłą żoną. Miłość, praca opiekuńcza i pieniądze a przemiany macierzyństwa i ojcostwa, Agata Chełstowska, Uniwersytet Warszawski
 • „Jesteśmy przyjaciółmi na fejsbuku z naszą surogatką”: Odtowarowianie przez uczucia i tworzenie pokrewieństwa przez wymiany komercyjne między ojcami gejami i surogatkami, Marcin Śmietana, University of Cambridge
 • Gdy dotyka pielęgniarz - seksualizacja intymnego dotyku w pracy opiekuńczej i podejmowane strategie ochronne, Urszula Kluczyńska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Równość płci w akademii – utopia?

Organiztorki sesji: Paulina Sekuła, Ewelina Ciaputa

 • Z dzieckiem muru nie przebijesz – biotechnologia jako dyscyplina potwierdzająca teorie „macierzyńskiego muru” w karierach kobiet, Natasza Kosakowska-Berezecka, Magdalena Żadkowska, Uniwersytet Gdański
 • „Inni zawsze będą myśleć, że jesteś gorsza” – sytuacja kobiet w naukach ścisłych, Paweł Witanowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Równość UX: action research na rzecz zmiany na Uniwersytecie, Anna Domaradzka, Joanna Jasińska, Julia Kubisa, Alicja Palęcka, Agata Żbikowska, Uniwersytet Warszawski
 • Macierzyste spojrzenie na Alma Mater. Strategie przełamywania zmaskulinizowanego wizerunku uczelni w projekcie MATRIX/MACIERZ, Marta Świetlik, Natalia Giemza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnie wolne od dyskryminacji? Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni i wdrażanie rozwiązań rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce, Agnieszka Kozakoszczak, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny, Agata Teutsch, Fundacja Autonomia i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Referaty wyłożone

 • Interdyscyplinarne Seminarium Gender. Studium przypadku akademicko-feministycznej utopii, Edyta Pietrzak, Politechnika Łódzka, Interdyscyplinarne Seminarium Gender
 • Czy Alma-mater może mieć bardziej kobiece oblicze?, Olga A. Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kobiety – obywatelki w perspektywie pokoleniowej, s. 111

Organiztorki sesji: Maria Zielińska, Beata Trzop

 • Kobiety jako obywatelki, matki i pracownice w okresie PRL i NRD. Szkic do spojrzenia komparatystycznego w 4 kohortach wiekowych, Anna Wachowiak, SGGW w Warszawie, Bernadette Jonda, Polska Akademia Nauk
 • 20 lat w biegu życia kobiet. Wchodzenie w dorosłość, wchodzenie w dojrzałość. Portrety socjologiczne Polek na przykładzie kobiet z Radomia, Paulina Smaszcz, USWPS, Warszawa
 • Kobiety w samorządzie, Tatiana Majcherkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Referaty wyłożone

 • Feminizm a założenia polityki społecznej. Opinie studentek i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Beata Kurcin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Młodzi o rolach kobiet i mężczyzn we współczesnym społeczeństwie polskim. Raport z badań, Beata Trzop, Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:30 Sesje tematyczne

Feministyczne studia o niepełnosprawności (Sesja 2), s. 81

Organiztorki sesji: Agnieszka Król, Katarzyna Żeglicka

Sesja tłumaczona na Polski Język Migowy

 •  (Nie)widoczna strefa - aktywizm kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce, Katarzyna Żeglicka, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 • Nic o nas bez nas: anglo-amerykańskie feministyczne studia o niepełnosprawności vs. aktywizm osób z niepełnosprawnościami w polskim kontekście społeczno-kulturowym. Nowe perspektywy i wzajemne inspiracje, Magdalena Szarota, Lancaster University (UK) i Polska Akademia Nauk
 • O doraźnym sojuszu socjolożki z matkami osób z niepełnosprawnością, Alicja Palęcka, Uniwersytet Warszawski
 • Od adaptacji do akceptacji. Poradnictwo od sterującego do oferowanego na podstawie działalności Stowarzyszenia Równość Człowieka Głuchego, Monika Inglot-Werner, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Przystępna utopia: o dobrej przyszłości z perspektywy kobiet niepełnosprawnych, Natalia Pamuła, Uniwersytet w Buffalo
 • Czy disability można (na)uczyć? Dydaktyka studiów o niepełnosprawności w Polsce, Marta Usiekniewicz, Uniwersytet Warszawski

Determinanty społeczne a trendy w zdrowiu fizycznym i w zdrowiu psychicznym kobiet (Sesja 2), s. 61

Organiztorka sesji: Beata Tobiasz-Adamczyk

 • Między zdrowiem, higieną i wyglądem - zachowania zdrowotne kobiet młodych, w średnim wieku i starszych, Emilia Garncarek, Uniwersytet Łódzki
 • Dlaczego płeć ma znaczenie? Kategoria zdrowia psychicznego z perspektywy gender studies, Olga Maciejewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kobiety kontra piętno choroby psychicznej, Anna Prokop-Dorner, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Stan cywilny a zdrowie psychiczne i poziom kohezji społecznej wśród polskich kobiet. Analiza na podstawie badań COURAGE i COURAGE-Poland Follow Up Study, Grzegorz Wójcik, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Czy wybór wcześniejszej emerytury jest konsekwencją niedostatecznej motywacji dla kobiet do pozostania na rynku pracy?, Aleksandra Piłat, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Zmiany związane z wykonywaniem zawodu położnej. Szanse na samodzielność czy uzależnienie od innych zawodów?, Patrycja Zalewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Atrakcjonizm kobiecego ciała – przejawy oraz strategie oporu, s. 55

Organiztorka sesji: Julita Czernecka

 • Przedstawienia kobiet w prasie rozrywkowej na przestrzeni ostatnich 20 lat, Daniela Dzienniak-Pulina, Uniwersytet Śląski
 • Vlogerzy i ich rola w kształtowaniu wybranych dyskursów o ciele. Analiza wybranych przykładów, Agnieszka Maj, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Stare ciało w modzie. Streetstylowe fora i blogi w mediach społecznościowych, Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski
 • Atrakcjonizm starzejącego się ciała seniorki – utopia czy rzeczywistość?, Emilia Kramkowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Kobieta jako inny. Od lalki Barbie do żony oligarchy – współczesny mit rosyjskiej kobiety, Katarzyna Pasternak, Uniwersytet Jagielloński
 • Burżujka vs. Robotnica. Modele kobiecego ciała w realizmie socjalistycznym, Anna Zalewska, Uniwersytet Warszawski

Feminizm w działaniu/praktyce - codzienna praktyka feministycznych grup nieformalnych i organizacji obywatelskich (Sesja 1), s. 60

Organiztorka sesji: Agata Teutsch

 • Czy to był strajk? Rozważania o protestach w sprawie praw reprodukcyjnych na przykładzie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i Strajku Rodziców Osób z Niepełnosprawnościami, Julia Kubisa, Katarzyna Rakowska, Uniwersytet Warszawski
 • Mężczyźni gaszą pożary, a kobiety pieką ciasta – czyli NGO na prowincji. Szkic antropologiczny, Anna Barabasz, Żywiecka Fundacja Rozwoju i grupa nieformalna „Kobiety na Żywiecczyźnie”
 • Feministyczne grupy internetowe jako kooperatywy, Anna Celska, Uniwersytet Warszawski
 • Między procesem badawczym a aktywizmem - krytyczne refleksje, Anna Bednarczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Strażniczki nierówności? O roli kobiet w utrwalaniu podrzędnego statusu w rodzinie, s. 114

Organiztorki sesji: Aldona Żurek, Iwona Przybył

 • O czym decydują kobiety? Między przymusem a swobodą podejmowania decyzji, Aldona Żurek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ja ich wyszykuję, dostają picie, dostają wszystko i oni idą, a ja mam po prostu błogi raj – praktyki macierzyńskie i ojcowskie w kontekście podziału obowiązków wychowawczych, Małgorzata Sikorska, Uniwersytet Warszawski
 • Tradycja czy nowoczesność?, Joanna Śmigielska, Uniwersytet Warszawski
 • Strategie matek-lesbijek w życiu codziennym, Miłosz Ukleja, Uniwersytet Warszawski
 • Społeczny stereotyp matki - doświadczenie macierzyństwa w narracjach współczesnych kobiet, Magdalena Koperska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Siła migracji kobiet (Sesja 1), s. 111

Organiztorki sesji: Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk

 • Polki na emigracji - perspektywa historyczna, Anna Reczyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Women and migration: What’s special about the Polish case?, Anne White, University College London
 • Spotkanie wokół książki Anne White, Izabela Grabowska, Paweł Kaczmarczyk, Krystyna Slany, The Impact of Migration on Poland. EU Mobility and Social Change, 2018, UCL Press z udziałem Anne White i Krystyny Slany, a także występującej w roli moderatorki Magdaleny Ślusarczyk.

Utopie i dystopie w literaturze kobiet (Sesja 3), s.106

Organiztorka sesji: Monika Świerkosz 

 • Jak przerobić baśnie na zaangażowane utopie? Twórczość prozatorska Angeli Carter, Anna Pekaniec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ustanowienie obrazu. Utopijna moralność w Dzwonie Iris Murdoch, Maciej Oleksy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Utopia mieści się w języku. Rzeczy uprzyjemniające. Utopia Tamary Bołdak-Janowskiej, Alicja Dusza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

13:30-14:30 Obiad

14:30-16:30 Sesje tematyczne

Kobiety w sztuce, s. 81

Organiztorki sesji: Iwona Demko, Magdalena Mach

 • Być artystką i nie zbankrutować. O rzeźbiarkach w międzywojennej Polsce, Magdalena Kasa, Państwowa Akademia Nauk w Warszawie
 • Jak powstał performace?, Małgorzata Kaźmierczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Reżyserki teatralne i feministyczna utopia sztuki, Ida Ślęzak Uniwersytet Warszawski
 • Tkanina artystyczna jako "narzędzie walki" kobiet, Regina Kulig-Posłuszny, Uniwersytet Wrocławski

Referat wyłożony

 • Kobiety na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Magdalena Mach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Prawne instrumenty wyrównywania szans kobiet – teoria a praktyka (Sesja 1), s. 61

Organiztorzy sesji: Wojciech Burek, Katarzyna Sękowska-Kozłowska

 • Wygrane czy ograne, Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski
 • Kobiety - kwoty - polityka: pora na "sprawdzam", Magdalena Półtorak, Uniwersytet Śląski
 • Prawne aspekty macierzyństwa z perspektywy (samo)dzielnych młodych matek, Małgorzata Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski
 • Prawne instrumenty wyrównywania szans kobiet – uwagi terminologiczne i definicyjne, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Polska Akademia Nauk i Poznańskie Centrum Praw Czlowieka

Ciągłość, zmiana, zerwanie? Podmiotowość i sprawczość ruchu kobiecego w XX i XXI wieku (Sesja 1), s. 55

Organiztorki sesji: Anna Czerwińska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Grzybek

 • Głos kobiet w kwestii kobiecej na łamach galicyjskiej prasy kobiecej przed I wojną światową, Katarzyna Dormus, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • „Błogosławiona niech będzie zacna dusza Twoja, piękna praca, droga rodzina i ta chwila, w której się zeszły drogi nasze” – wpływ pozytywistek na kolejne pokolenie polskich kobiet na przykładzie Elizy Orzeszkowej i Jadwigi Ostromęckiej, Agata Markiewicz, Stowarzyszenie Milanowianki
 • Opór jako narzędzie artystek. Matki emancypantki, córki feministki, Piotr Alojzy Sieńko, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Feminizm w działaniu/praktyce - codzienna praktyka feministycznych grup nieformalnych i organizacji obywatelskich (Sesja 2), s. 60

Organiztorka sesji: Agata Teutsch

Sesja tłumaczona na Polski Język Migowy

 • Doświadczenia Towarzystwa Interwencji Kryzysowej w pracy z kobietami narażonymi na wielopłaszczyznową opresję, Anna Lipowska –Teutsch, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
 • Kręgi Kobiet – nowy feminizm?, Beata Piskadło
 • Feministyczno-Queerowa Akcja Letnia jako przykład oddolnej inicjatywy feministycznej o charakterze empowermentowym, Magdalena Stoch, grupa nieformalna Ulica Siostrzana i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Kolektyw Kopacze Diggers, Zofka Jabłońska, Aga Molińska, Kolektyw Kopacze Diggers

Mężczyźni na rzecz równości (Sesja 1), s. 114

Organiztorki sesji: Urszula Kluczyńska, Katarzyna Suwada

 • Mężczyźni wpierający emancypację Polek, Maciej Duda, Akademia Jakuba z Paradyża
 • Kobiety w twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Agnieszka Pomianowska, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralne
 • „Zasada „perfekcyjnej równości” u J. S. Milla – alternatywa do nierówności kobiet i mężczyzn”, Elżbieta Filipow, Uniwersytet Warszawski
 • Działalność Franciszka Sługockiego (1885-1964) na rzecz rozwoju kobiecego rzemiosła jubilerskiego w międzywojennej Łodzi, Agata Lipczik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Siła migracji kobiet (Sesja 2), s. 111

Organiztorki sesji: Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk

 • Kobiety w migracjach międzynarodowych z Podhala. Przypadek Ludźmierza, Elżbieta Ptak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum i PPWSZ w Nowym Targu
 • Polki w Ameryce, tworzenie własnej przestrzeni, Joanna Dmuchała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kreatorki i reformatorki edukacji polonijnej, Hanna Matras Sand, Stowarzyszenie „Polska Szkoła Sobotnia w Oslo”, Jolanta Tatara, Kongres Oświaty Polonijnej, 
 • Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych, Patrycja Matusz-Protasiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Magdalena Półtorak, Uniwersytet Śląski, Karolina Kremens, Uniwersytet Wrocławski
 • Emancypacja migrantek? Rozważania nad tworzeniem nowych wartości i praktyk wśród polskich migrantek w Norwegii, Katarzyna Gmaj, Uczelnia Łazarskiego

Referat wyłożony

 • Migrujące kobiety i ich role zawodowo-rodzinne, Anna Krasnodębska, Uniwersytet Opolski

Utopie i dystopie w literaturze kobiet (Sesja 4)

Organiztorka sesji: Monika Świerkosz 

 • Kochanek Sybilli Thompson Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej – utopia czy dystopia?, Aleksandra E. Banot, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Niechciane historie feminizmu lesbijski separatyzm, gorzkie rewindykacje oraz złość smutnych dziewczyn, Urszula Chowaniec, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Obietnice odmieńców. Posthumanistyczny feminizm i kłirowe niemiejsca, Tomek Sikora, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Referat wyłożony

 • Hermafrodytyczna jaźń – projekt nierealny. „Świat w płomieniach” Suri Hustvedt, Zuzanna Ossowska, fundacja Groove of Life

16:30-17:00 Przerwa kawowa

17:00-19:00 Sesje tematyczne

Prawne instrumenty wyrównywania szans kobiet – teoria a praktyka (Sesja 2), s. 61

Organiztorzy sesji: Wojciech Burek, Katarzyna Sękowska-Kozłowska

 • Ochrona i opresja - kobiety w polskim prawie pracy w ujęciu historycznym, Paweł Czarnecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Work-life balance, work-life conflict czy work-life integration – ewolucja podejścia do łączenia życia zawodowego z prywatnym. Zmiana paradygmatu?, Barbara Godlewska-Bujok, Uniwersytet Warszawski
 • Instrumenty wpływające na rozwój politycznej kariery kobiet w Niemczech – teoria i praktyka politycznej kariery na poziomie federalnym, Marlena Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski

Ciągłość, zmiana, zerwanie? Podmiotowość i sprawczość ruchu kobiecego w XX i XXI wieku(Sesja 2), s. 55

Organiztorki sesji: Anna Czerwińska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Grzybek

 • Feminizm zwykłych kobiet: pomiędzy dyscyplinowaniem ruchu feministycznego, zwrotem antyneoliberalnym i czwartą falą, Joanna Sieracka, Uniwersytet Wrocławski
 • Zwykłe kobiety? Porównanie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i Porozumienia Kobiet 8 Marca. Prezentacja badań, Claudia Snochowska-Gonzalez, Jennifer Ramme, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Słubicach

Mężczyźni na rzecz równości (Sesja 2), s.114

Organiztorki sesji: Urszula Kluczyńska, Katarzyna Suwada

 • Emancypacyjny wymiar ojcostwa. Wspólna opieka nad dziećmi jako wsparcie dla idei feministycznych, Aleksandra Derra, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • „Tu jest Polska”, Anna Lipowska-Teutsch, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
 • Tożsamość męska w przestrzeni domu. Refleksja z badań nad zamieszkiwaniem, Jolanta Klimczak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Królestwo kobiecości a kohabitacja ciał i myślenie mackowate. Patriarchalne mechanizmy konstruujące nierówności płciowe oraz intelektualna strategia angażująca mężczyzn na rzecz ich destabilizacji, Michał Bomastyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Referat wyłożony

 • Wspieranie kobiet w sferze prywatnej poprzez zaangażowane ojców na podstawie urlopów ojcowskich, Urszula Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • 19:00 Book Party – wspólne świętowanie 100 lat praw wyborczych kobiet i promocja książki Ann Snitow

Miejsce: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Grodzka 52, II piętro