Kontakt do organizatorów:

kobiece.utopie@uj.edu.pl

Instytut Socjologii 

ul. Grodzka 52

31-044 Kraków

 

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński, Komitet Socjologii PAN, Kraków

Prof. dr hab. Małgorzat Fuszara, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Øystein Gullvåg Holter, University of Oslo, Norwegia

Prof. Sigrid Metz-Goeckel Technische Universität Dortmund, Niemcy

Prof. dr hab. Anna Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza, Komitet Socjologii PAN, Kraków

Prof. dr hab. Jacek Raciborski, Uniwersytet Warszawski, Komitet Socjologii PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska, Uniwersytet Jagielloński, Komitet Socjologii PAN, Kraków

Prof. dr hab.  Krystyna Slany, Uniwersytet Jagielloński, Komitet Socjologii PAN, Kraków

Prof. Anne Snitow, New School for Social Research NY, USA

Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda–Kruszyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Komitet Socjologii PAN, Lublin

dr hab. Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Marcin Lubaś, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Marcjanna Nóżka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Sandra Hanson, The Catholic University of America, USA.

dr Ewa Krzaklewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Justyna Struzik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Magdalena Ślusarczyk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Marta Warat, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

mgr Ewelina Ciaputa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

mgr Agnieszka Król, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

mgr Anna Ratecka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Komitet organizacyjny:

prof. zw. dr hab. Krystyna Slany IS UJ, członkini Komitetu Socjologii PAN

dr hab. Beata Kowalska IS UJ

dr hab. Marcjanna Nóżka IS UJ

dr Ewa Krzaklewska IS UJ

dr Justyna Struzik IS UJ

dr Magdalena Ślusarczyk IS UJ

dr Marta Warat IS UJ

mgr Ewelina Ciaputa IS UJ

mgr Agnieszka Król IS UJ

mgr Anna Ratecka IS UJ

 

 

Konferencja finansowan ze środków:

Miasto Kraków         Komitet Socjologii PAN        Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ