Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet
Konferencja organizowana przez Komitet Socjologii PAN i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Termin i miejsce konferencji: 21-22 września 2018, Kraków


W imieniu organizatorów i organizatorek konferencji zapraszamy środowisko naukowe, studentki i studentów, doktorantki i doktorantów, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji sesji referatowych koncentrujących się wokół tematu „Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet.”

Konferencja zainspirowana została setną rocznicą wywalczenia przez kobiety praw wyborczych i jest wyrazem aprobowanej przez organizatorki i organizatorów potrzeby jej upamiętnienia. Rocznica ta stanowi dobrą okazję do socjologicznego namysłu nad zjawiskami i procesami równościowymi toczącymi się na przestrzeni wieku.


Celem konferencji jest refleksja nad miejscem i rolą kobiet w społeczeństwie, ich aspiracjami i dążeniami. Debaty osadzone zostaną w perspektywie diachronicznej i intersekcjonalnej, uwzględniając wymiar ekonomiczny, polityczny, kulturowy, religijny. Specjalną uwagę chcemy poświęcić potransformacyjnym procesom i zjawiskom mającym wpływ na podmiotowość kobiet, ich sprawczość oraz działania na różnych poziomach struktury społecznego świata. Kobiety posiadają prawa polityczne, dostęp do edukacji, jednak ciągle ich pozycja na rynku pracy, w polityce i wpływ na decyzje bezpośrednio kształtujące ich życie są niedostateczne. Brak łączności między tym co polityczne i prywatne na przestrzeni lat nadal rodzi pytania o sposoby włączenia kobiet w szeroko rozumiane obywatelstwo i możliwości formułowania przez nie własnych utopii – wizji równościowego świata. Przyjrzymy się oporowi kobiet wobec nierówności, który ze zmienną dynamiką manifestuje się w różnych sferach życia. Interesuje nas to, jak w Polsce, Europie i poza nią, kształtują się sposoby myślenia i działania na rzecz praw i wolności, alternatyw dla przyszłości, włączania do społeczeństwa grup marginalizowanych.


Konferencja ma służyć przenikaniu  bogatej wiedzy naukowej dotyczącej kwestii kobiet do jak największej rzeszy odbiorców: środowiska badaczy i badaczek (w kraju i za granicą), studentów i studentek, przedstawicieli i przedstawicielek instytucji publicznych, instytucji międzynarodowych, lokalnych i samorządowych. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do odkrywania, naświetlenia i upowszechniania wiedzy na temat partycypacji kobiet w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Konferencja ma być okazją do podsumowania osiągnięć badaczy i badaczek w zakresie badań nad płcią, a zarazem docenieniem socjologii i innych dyscyplin naukowych refleksyjnie włączających płeć do badań. Mile widziane będą zatem zgłoszenia wychodzące poza stricte socjologiczną perspektywę, wnoszące ujęcie transdyscyplinarne problemu.

 

 

Konferencja finansowan ze środków:

Miasto Kraków         Komitet Socjologii PAN        Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ